Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Microsoft word wersja 30 dniowa Możliwość komentowania Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop została wyłączona 6
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje w ciągu każdego roku urlop wypoczynkowy. Jeżeli jednak umowa o pracę zostanie rozwiązana lub jeżeli umowa o pracę wygaśnie zanim pracownik wykorzysta przysługujący mu urlop wypoczynkowy, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Przepis te został zapisany w kodeksie pracy. Ekwiwalent pieniężny przysługuje zarówno za urlop wypoczynkowy, który nie został wykorzystany w całości lub tylko za tę część urlopu, która pozostała nie wykorzystana. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy następuje bez względu na powody rozwiązania umowy. Nie ma tutaj znaczenia czy umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę czy też przez pracownika. Z dniem rozwiązania lub z dniem wygaśnięcia umowy o pracę pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu. Po 3 latach od rozwiązania umowy o pracę ekwiwalent przedawnia się. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi nie tylko za niewykorzystany urlop za rok kalendarzowy,w którym została rozwiązana umowa o pracę. Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi także w przypadku, kiedy w latach minionych nie wykorzystywał urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalentu za urlop nie można się zrzec. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest między innymi wynagrodzenie miesięczne.

Inne wpisy o pożyczkach:

Author

Related Articles

2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone © Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać artykułów bez zgody autora.

Search

Back to Top